Pakiety 3-4-6-7-8-10-11 Ogrzewanie \ chłodzenie \ CWU

Pakiety 3-4-6-7-8-10-11 Ogrzewanie \ chłodzenie \ CWU

 

Pakiet 3 

Ogrzewanie, CWU i chłodzenie za pomocą powietrznej pompy ciepła.

Dc –  Dual Clima pompa ciepła
Ac – Zbiornik CWU W zakresie
Fi – Filtr wodny DN 25 W zakresie
Ra – Elektryczny element grzewczy zbiornika CWU
Va – Zawór antyzamarzaniowy

 

Pakiet 4

Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa z powietrzną pompą ciepła, szczytowe / awaryjne elek. źródło ciepła.

Dc – DUAL CLIMA pompa ciepła
Ac – Zbiornik CWU
Kh – Back-up -zestaw hydrauliczny W zakresie
Fi – Filtr wodny DN 25 W zakresie
Va – Zawór antyzamarzaniowy Opcjonalnie
Ra – Elektryczny element grzewczy zbiornika CWU

 

Pakiet 6

Ogrzewanie, chłodzenie i CWU z powietrznej pompy ciepła, zasobnikiem CWU i jednostka równoważąca obieg. Umożliwia wykorzystanie kotła rezerwowego do ogrzewania.

Dc – Dual Clima pompa ciepła
Bt – BTS zbiornik
Ac – Zbiornik CWU
La – Płyn niezamarzający
Fi – Filtr wodny DN 25
Ra – Elektryczny element grzewczy do zbiornika CWU
Rc – Elektryczny element grzejny c.o.

 

Pakiet 7

Powietrzna pompa ciepła z trójdzielnym zbiornikiem. Równoważy instalację, zapewnia CWU, ogrzewanie i chłodzenie. Umożliwia wykorzystanie kotła rezerwowego do ogrzewania.

Dc – Dual Clima pompa ciepła
Bt – BTS zbiornik
Pm – Odpowietrznik
Fi – Filtr wodny DN 25
Ra – Elektryczny element grzewczy zbiornika CWU
Rc – Elektryczny element grzejny c.o.
Va – Zawór antyzamarzaniowy

 

Pakiet 8

Ogrzewanie, chłodzenie i CWU z powietrznej pompy ciepła. Bufor separacji obiegu wyrównawczego i podwójnym zbiornikiem CWU. Umożliwia podłączenie kotła rezerwowego.

Dc – Dual Clima pompa ciepła
Ad – Pojemnościowy podgrzewacz CWU stal nierdzewna
Bs – BTS zbiornik
La – Płyn niezamarzający
Fi – Filtr wodny DN 25
Rc Elektryczny element grzejny c.o.

 

Pakiet 10

Pakiet 10 DUAL CLIMA Pompa ciepła powietrze-woda z modułem Fusion HE do ogrzewania, CWU i chłodzenia.

Dc – Dual Clima pompa ciepła
Gs – Grupa bezpieczeństwa CWU
Md – Rękawy izolacyjne
Vs – Naczynie wzbiorcze CWU
Ad – Pojemnościowy podgrzewacz CWU stal nierdzewna
DL – Zestaw napełniający
V3  – Zawór trójdrogowy
Fi – Filtr wodny DN 25
Ch – Back-up
Vc – Naczynie wzbiorcze obiegu grzewczego
Va – Zawór antyzamarzaniowy
Back-up grupa pompowa

 

Pakiet 11

Pompa ciepła powietrze-woda z modułem wstępnym do podgrzewu wody użytkowej, ogrzewania i chłodzenia ze zintegrowanym zbiornikiem buforowym. Umożliwia połączenie z kotłem rezerwowym do ogrzewania.

Dc – Dual Clima pompa ciepła
Gs – Grupa bezpieczeństwa CWU
Md – Rękawy izolacyjne
Vs – Naczynie wzbiorcze CWU
Ad – Pojemnościowy podgrzewacz CWU stal nierdzewna
DL – Zestaw napełniający
V3 – Zawór trójdrogowy
Fi – Filtr wodny DN 25
Bt – Zbiornik buforowy
Vc – Naczynie wzbiorcze obiegu grzewczego
Va – Zawór antyzamarzaniowy.
Re – Elektryczny element grzewczy c.o.
Elektryczny element grzewczy cwu

 

 

Szybka wycena