Pakiety 1-2-9 ogrzewanie\chłodzenie

Pakiet 1

Powietrzna pompa ciepła do ogrzewania \ chłodzenia z rezerwowym źródłem elektrycznym

Schemat podstawowy. Nie obejmuje filtrów, automatycznych odpowietrzników, naczyń wzbiorczych, zaworów odcinających, zaworów kontrolnych ani zaworów bezpieczeństwa pokazanych w schemacie.

Dc – Dual Clima pompa ciepła
Kh – Back-up -zestaw hydrauliczny
Fi – Filtr wodny DN 25
Va – Zawór antyzamarzaniowy

 

Pakiet 2

Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą powietrznej pompy ciepła oraz zbiornikiem
buforowym i możliwością podłączenia dodatkowego źródła ciepła.

Dc – DUAL CLIMA POMPA CIEPŁA
Bt – BTS zbiornik
La – Płyn niezamarzający
Fi – Filtr wodny DN 25
Rc – Elektryczny element grzejny c.o.

 

Pakiet 9

Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą powietrznej pompy wraz ze zbiornikiem buforowym

Dc – Dual Clima pompa ciepła
Bt – BTS zbiornik
Fi – Filtr wodny DN 25
Va -Zawór antyzamarzaniowy
Rc – Elektryczny element grzejny c.o.

Szybka wycena